Return

This page contains the invitations and photo impressions of the annual meeting at the cemetery Zorgvlied


Deze pagina bevat de uitnodigingen en fotoimpressies van de jaarlijkse bijeenkomst op de begraafplaats Zorgvlied

 

Home Warren

Woord & Muziek voor Warren NL - (Words & Music for Warren NL)

Home Warren Marley  
Home

Warren Marley’s memorial in Amsterdam, 'ZORGVLIED'.
On the right side of the statue an inscription :

‘Don’t let the song go out of your life’.


Memorial Warren
Stone for Warren and his borther Arlen Bob Marley In Idaho Sandpoint.

Banksy variant

Eind de tachtiger jaren teisterde Aids de gay gemeenschap. Het virus was genadeloos.

Lieve mensen,

Nu circa 30 jaar later treft het covid-virus ons allemaal en zijn er veel slachtoffers te betreuren.
Ons isolement en lang wachten wordt gelukkig beloond met een entstof.
Ontmoetingen, vermaak en sociale contacten kunnen ‘voorzichtig’ weer op gang komen.

Ooit trof ons de ontreddering en verlies van onze homomannen, Rik, Frans, Warren, Wout…….
We bogen ons hoofd voor hun lijden.
Een herdenkingsreünie kan weer op de eerste zondag na de zonnewende. Zondag 27 juni, 2 uur
Met Zorgvlied als entourage, met wat zon, bloemen, brood en wijn hervatten we de traditie voor de 31ste keer.

Lieve groeten en ik kijk er naar uit,

Bert van Putyenboeck,    Amsterdam, 2 juni 2021    
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Lieve Mensen,
25 jaar voorbij - 25 jaar vooruit. We maken een nieuwe
START op zondag de 21ste juni - 2 uur.

We kozen ervoor de winter te ruilen voor het begin van de zomer. De zomerzonnewende:
De langste dag van het jaar, de vroegste zonsopkomst, de laatste zonsondergang.

Hun sterven was niet een afglijden in de vergetelheid. Het werd de kiem voor een sympathiek verband.
We tonen ons weer aan elkaar in alle denkbare glorie. Het decor is nu groen, de lekkernijen nog frisser en kleurijker!

Zorgvlied het tijdloze decor om het weerzien te vernieuwen. Ik kijk gespannen uit wie de start deelt.
Liefs, Bert

Amsterdam 18 mei 2015

 

Lieve Mensen,

Oog in oog met de tijd, met de herfsttijd in en buiten ons.
Oog in oog met de herinneringen aan mensen van vroeger en nu. Met beloften en verlangens.
ALLERZIELEN op Zorgvlied kan ons samenbrengen zondag 3 november ca. 2uur.

Met een zekere trots kunnen we constateren dat het de 24ste reünie wordt.
De tijd verandert omstandigheden, gezondheid, betrokkenheid... en wijzigden de deelname in de afgelopen jaren.

Misschien een rijp moment om ons af te vragen of we volgend jaar niet moeten afsluiten met de meest feestelijke laatste 25ste editie.
Laten we dat 3 november bekijken.
Voor mezelf verandert er niets omdat Allerheiligen - Allerzielen evenals Kerst me bewegen naar de laatste rustplaats van Warren .

Rik Verhelst, Frans Ceelie, Wouter van Os, Joop Rutten, Warren Marley, Mientje Andriese, ...ALLE overleden geliefden ...

blijven ons gemoed beroeren en een goede reden voor een bezinnend samenzijn. Ik kijk al uit naar ons terugzien,

Liefs,
Bert van Puyenbroeck
Amsterdam, 17 oktober 2013.

 

Uitnodiging: Voor onze ZORGVLIED reünie op ZONDAG 6 november 2011 circa 2 uur.

Een traditie geworden ontmoeting die ons samenbrengt om onze strijdmakkers te gedenken.

De belofte was om het feestelijk te doen, dankend de herinnering vieren,
en elkaar verrassen en verwarmen met een bijdrage in de herfstkoude.

Behalve de herinnering aan 'Aller Zielen' die ons vóórgingen - voor Wout en Warren is het nu 20 jaar geleden -
is het een bezinningsmoment rond het universeel thema van 'Leven en Vergankelijkheid' in de prachtige omgeving van Zorgvlied.

Niet te missen! Ik hoop veel mensen weer te zien.

Hartelijke groet, Bert                Amsterdam, 2011

 


Betreft uitnodiging:   Traditionele Zorgvlied bijeenkomst op de 1ste zondag in november.

Lieve mensen,

Halloween en Allerzielen komen eraan.
Vrolijkheid en weemoed als we denken aan de dansende geesten die zich manifesteren in gedachten.
en weer de kop op steken om te kijken wie dit jaar de belofte vernieuwt.
Frans zijn naam is 20 jaar geleden gebeiteld op de gezamenlijke grafsteen met Rik.
Weer een accent in onze herinnering. Een makker die we gedenken om zijn humor tot in de laatste dagen.
De lijkkoets getrokken door paarden, zwart gekleed en met pluimen gaven de rouw vorm en waardigheid.

Nu doen we het anders. We vieren hun en ons bestaan met bubbels en extra lekkere verrassingen.
We danken de Hemel dat we bij elkaar kunnen komen, ook wetende dat niet elk pad over rozen loopt.
Bij regen of zonneschijn we zullen er zijn.
Zondag 7 november, Zorgvlied circa 2 uur.
Met hartelijk groeten,

Bert,  Amsterdam, 7 oktober 2010

 
 

  
20 Years
 

Amsterdam, 14 oktober 2009

Lieve mensen,

20 Jaar over een paar weken! Wij tellen de tijd voor hen die tijdloos rusten.
De broer van Marianne was een van de eerste hiv slachtoffers.
Maar Rik was de eerste voor wie we 20 jaar geleden bij elkaar kwamen.
Met Zorgvlied als plaats waar de overleden geesten het meest lucide voelbaar zijn.
De ideale tuin van de herinnering en de jaarlijkse ontmoeting met elkaar. 
’t Is weer tijd om het overwoekerde pad van genegenheid te wieden.
Het mag feestelijk zijn, immers een jubileum en de pijn is verzacht.
Vul de mandjes extra, de drank uit nog betere vaten, de trommelvellen gespannen.
De eerste zondag van november is deze keer ook 1 november en 2 uur een mooie richttijd.
Ik verheug me op het weerzien en een mooie herfstdag op Zorgvlied.

Met lieve groeten, Bert

 

 

Amsterdam, 27 september 2008.

Lieve mensen,
"…. Er is een lift vol mensen/ die langzaam van boven naar beneden / gaat, vol levens, vol herinnering/ een zware lift vol ellende en plezier…" Hans Lodeizen
Oproep:
+++ ZORGVLIED, zondag 2 november 2008, circa 2 uur bij Warren +++

Onze jongens weten al dat we komen. Ze verwelkomen ons bij hun rustplaats in de herfsttonen van Zorgvlied en een atmosfeer die werkt als transit tussen werelden, een prelude op het Licht.
Elk van ons weer met eigen intenties en verbinding met overleden maatjes en familie. Dit samen te doen versterkt en bevestigt de unieke betekenis.

Twee maatjes ooit bij onze groep zijn niet langer onder ons.
Joop Leker is op 23 april jl. op 87-jarige leeftijd overleden. Kris Lagast - die een zeer goede Belgische vriend was van Rik en Frans - overleed 30 april jl.(Budapest) bij een verkeersongeluk. De deelname van Joop aan onze groep is memorabel. Zijn meelevende aanwezigheid, zijn Pompadour-cakejes, de knallende auto's die er daarna heel anders uitzagen zijn onvergetelijk. Joop en Kris behoren nu bij de maatjes die we herdenken.
Internet is ons niet vreemd.
Op www.warrenmarley.com staan enkele foto's van onze laatste bijeenkomst die ik heb gekregen van Marianne Rumping. Verder op de web is ook een
'in memoriam' voor Joop en Kris te vinden.
Ik hoop zeer iedereen weer te mogen begroeten.
Met lieve groeten,
Bert

Annual meeting at Zorgvlied.     Photo's 2007 Marianne Rumping

Singer and instrumentalist was IBU SYLLA.


Ibu Sylla originates from Nafaya in Guinea - West Africa,
the village name meaning ‘the place where everybody meets.
About him and his band link with www.nafaja.com


Photo's 2002 -2004


Home Warren Marley
Home

 

Invitation Zorgvlied meeting 2007
Lieve mensen,
Zorgvlied. Een plek voor rustende zielen.
Een ontmoetingsplaats voor levenden
om er aards en hemels bewustzijn te verbinden.
Om het hart te laten spreken.
Een beproefd ritueel. De komende keer is de 18de.
Zorgvlied. Een waardige tuin voor vreugde en verdriet,
om begroetingen en genegenheden uit te wisselen.
Eerbied getuigen in concrete en abstracte vorm.
Concreet is erbij zijn met een vrij gemoed en een luxe mandje
om brood en wijn hun symbolisch werk te laten doen.
Zorgvlied. Om alle heiligen en alle zielen te vieren
en het mysterie van de terugkerende herinnering.
Op zondag 4 november circa 2 uur.
De betovering van de herfst groeit al. Ik verlang al naar een weerzien.
Met vriendelijke groeten,
Bert,                                                                       Amsterdam, 03 oktober, 2007       020/6448306

Woord & Muziek voor Warren NL - (Words & Music for Warren NL)


Home Warren Marley