Schrijverijen©bert van puyenbroeck
        alias        Albert van Puyenbroeck  Home Bert      

WELKOM

Concepten / leven in sferen / verbeelding / metaforen.

WARREN MALEY   9 songs on    YOUTUBE -VIDEO

Bert            Seizoenen / Bert          Artistiek testament  
  warren Marley
           *1946  -  †1991

                  .

 

Deze homepage voor Warren Marley
wenst herinneringen te bewaren, zijn muzikaal leven te archiveren. 
Warren's 'kerstmuziek' is ons gebleven. Twaalf kerstliederen 'For Every Christmas'.
Deze onder de aandacht brengen en hun schoonheid delen is een wens. Warren had een kleurrijke en bevruchtende geest: Hij schreef deze kerstliederen met een ultieme toewijding en overgave.
In het besef van zijn bedreigde gezondheid getuigen deze liederen -die gaan over het Licht en Geboorte - van een bijzonder bewustzijn.
De liederen zijn verrassensd, ontroeren, soms vrolijk, verwonderend. Ze zijn de expressie van een muzikale en met passie gelovige man.
Enkelen liederen zijn ingenieuze muzikale creaties waarbij bijbelteksten op muziek zijn gezet.
Warren noemde het album 'For Every Christmas' . Ze begeleiden de kerst, brengen kerst nabij, ze zingen 'the good news', de vreugde om de geboorte van een kind.

Bewaard zijn enkele dozen met zijn muziekpartituren, notities, demo's, studiotapes..Ze tonen zijn ambities, zijn inzichten, zijn licht en levensstijl.
Ze tonen de dubbele gelaagdheid van zijn wezen. Zijn uiterst vriendelijke natuur, zijn 'joi de vivre' aangevuld met een theologisch besef.
Een inspiratie verbonden met zijn opvoeding, een gelovig milieu, zijn vader Clydedie was predikant in Sandpoint Idaho USA.
Bewaard zijn liederen geproduceerd door de beroemde Don Costa, opgenomen in 1970. Ze zijn magnifiek qua musiek, zang, koor en orkest.
Destijds zijn ze door reorganisatie van de platenmaatschappij verschoven verdwenen in een archief.
Zijn eerste grote plaatregistraties was met Phil Ramone, latere opnames met Ruud Jacobs en Tom Peters.
Diverse niet uitgegeven liederen, waaronder ''For Every Christmas'' verdienen een atelier,
om er de noten te polijsten om ze de juiste glans en stem te geven!

Deze web is een stap in die richting. Zij wil zijn werk delen, bewaren en onderbrengen in een stichting - Warren Marley - ALRED MUSIC - die de vruchten ervan, royalties/opbrengsten wil gebruiken voor medische hulp aan hiv-zieken en voor juridische hulp aan homoseksueel gediscrimineerden, voor gay Emancipatoire Projecten . Warren's goortmoeder heette Alred!

Essentie.

De Bijbel was de centrale en dagelijkse bron voor spiritueel inzicht en persoonlijk leven. Warren nam elke dag de tijd om een stukje tekst uit de bijbel te bestuderen. Verder zocht hij denkparallellen in het symbolisme, in de literatuur van bijvoorbeeld Walt Whitman ('Leaves of Grass'), Leo Tolstoy, Dostojevski, Tjechov, M. Maeterlinck. Hij hield van de Russen - zoekers naar de diepste en hoogste dimensies van de mense. Daarnaast was hij zot op trillers. Spanning en plezier vond hij bij met Agatha Christie en consorten.
Geloof in een bovennatuurlijke wereld was voor hem zo evident als het bestaan van de onmetelijke kosmos. Groot was zijn verlangen naar een relatie met het 'rijk der tekens', met het niet noembare. De natuur levert een overvloed aan symbolen die verwijzen naar die andere werkelijkheid. Muziek, poëzie, meditatie gaan de grens over. Transgressie, voelbaar in de geloof , mystiek, erotiek, doodservaringen.En daar waar het menselijke vocabularium niet meer reiken, gaan muziek, poëzie, kunst… verder in expressie. De rillingen van een grotere orde.
Warren's expressievorm was muziek, pianospelen, schrijven en zingen. Componeren zijn grootste zelfexpressie.

Geloof was ook niet zonder onzekerheden en frustraties. Hij kende het naïef vergeefs wachten op een teken van boven als het zakelijk slecht ging,
toen zijn gezondheid brak. Godverlaten. in materiële en en persoonlijke tegenslagen. Het was hem niet bespaard.

Warren en ik waren 15 jaar partners. Vele jaren na zijn dood is zijn stem nog levendig.
Er zijn persoonlijke bindingen en herinneringen die van nature een levenlang blijven.

 

'Poets & Words'    Warren, voorbij de tijd en sterren .

        HOME         
        Link web Warren Marley                


Wending en verder
.
Mijn vriendschap met Ming Yu, zijn initiatie in de wereld van de antiek en handel gaf mijn leven een nieuw elan,
een wending in privé- en beroepsleven. Geluk betreedt nieuwe paden.
''Samen' wakkerde nieuwe passies en wekte opnieuw levenslust op.
Kijk voor de collectie kunst en antiek van Ming Yu naar zijn web.             www.antiques4yu.com            
         
    
          


                              

         Muziek gaat spetterend mooi, hoog en breed. Muziek is betovering en kleurexplosie, duister en helder als een vuurwerk.

.


 

Home Warren to homepage Warren                                                                                  Bert van Puyenbroeck  Contact   
                                                                                                                                  
a.puyenbroeck@upcmail.nl


Bert terug